Energi


Energi är något som berör oss alla. För att vi ska kunna nå uppsatta klimat- och energimål måste vi alla vara med och göra långsiktiga val. Allt ifrån valet av belysning i ditt hem till avancerade industriella processer.


Energideklarationer


"Dessa byggnader ska ha en energideklaration

  • Byggnader med en golvarea över 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten ska ha en energideklaration.
  • Byggnader som upplåts med nyttjanderätt ska också ha en giltig energideklaration. Nyttjanderätt är ett begrepp som innebär att man har rätt att använda egendom som tillhör någon annan. Exempel på nyttjanderätter är bostäder och lokaler med hyresrätt, bostadsrätt, arrende och lån av fast egendom.
  • Byggnader som är nyuppförda eller som ska säljas"

(Källa boverket).


Man kan även välja att göra energideklaration om man har energioptimerat och t.ex vill ansöka om gröna bolån. 


För mer införmation gå in på www.boverket.se eller hör av dig till mig.


Energikartläggning

Kartlägg din energi för att för att få en bild av vad som finns att göra och hur stora besparingar som är möjliga. Vissa fastigheter ska enligt lag kartlägga sin energi.

För mer information gå in på www.Energimyndigheten.se eller hör av dig till mig.


Energiberäkningar

Ska du bygga nytt eller bygga ut hjälper jag dig med de nödvändiga energiberäkningarna.

Ventilation


"Livsviktigt med frisk luft

De flesta av oss är noga med vad vi äter och dricker, men något vi ofta glömmer är luften vi andas. En vuxen människa andas ca 25 kg eller 20 000 liter luft varje dag.

 

Vi som bor i Sverige tillbringar dessutom 90 % av vår tid inomhus och hälften av den tiden är vi hemma. Luften vi andas tar vi som en självklarhet och förutsätter att den är bra.

Vi människor är också en del av problemet, vi förorenar luften med allt ifrån parfymer till matlagning som påverkar inneluftens kvalitet. Även byggmaterial avger ämnen som förorenar luften, samma gäller möbler, rengöringsmedel och kontorsmaskiner. Datorskärmar tillhör de värsta bovarna. Dessutom ger vi ifrån oss koldioxid som andra i vår omgivning tvingas andas in, för hög koldioxidhalt leder till huvudvärk, yrsel och illamående. Besvär som kunde ha undvikits med en bra ventilation som håller koldioxidhalten på en hälsosam nivå.

Ett väl fungerande ventilationssystem tar in ren och frisk luft och transporterar bort gammal och dålig luft. Det krav man måste ställa på ventilationen är att den ska fungera väl, den ska ge oss frisk luft till rätt temperatur och utan drag eller störande ljud. Den ska heller inte använda mer energi än nödvändigt. Den ska istället hushålla med energi – och spara pengar." (Källa Svenk ventilation)

 


  • OVK


  • Injustering


  • Projektering


  • Dimensionering


  • Service


  • Optimering

Håll koll på din fastighets underhåll och dess kostnander


Genom att upprätta en underhållsplan tryggar du fastighetens värde och säkerställer att pengarna verkligen finns när de behövs. 


En underhållsplan upprättas föreslagsvis på en trettioårsperiod där underhåll/åtgärder och kostnader tillhandahålls i ett kalkylark där tanken är att detta ska vara ett "levande" dokument där årliga uppdateringar sker.


Kontakta mig så berättar jag mer.

Om mig och RJ Energiteknik AB


RJ Energiteknik AB drivs av mig Roger Johansson.

Jag är certifierad energiexpert och sakkunnig funktionskontrollant sedan 2012. Min målsättning är att erbjuda mina kunder en kundanpassad service inom energi ,ventilation och underhållsplaner. Att ta hand om sin fastighet kan både ge ekonomiska, hälsomässiga och miljöfördelar.

Som litet företag har jag fördelar av korta beslutsvägar och ingen tung organisation vilket ger mig möjlighet till snabb respons och konkurenskraftiga priser.


Jag ser fram emot att få hjälpa dig efter dina önskemål.